Vanuit Coóperatie Biezenmortel houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, naast een aantal kleinere formele punten willen we je dit keer speciaal meenemen in het Thema Woningbouw en het Dorpshart. We hebben een aantal concrete ambiteuze zaken te melden.

 

Corona maatregelen

Daar de agendapunten van dermate belang zijn en de maatregelen het toelaten kunnen we deze avond fysiek bij elkaar komen. Na afwachting van de maatregelen van afgelopen weekend hebben we hiertoe besloten, vandaar dat deze agenda later komt dan je gewend van ons bent.
We nemen deze avond de maatregelen in acht betreffende buurt/gemeenschapshuizen:
1. Vrije inloop voor eenieder, bij klachten blijf je thuis. (QR niet nodig)
2. Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht.
3. Vaste zitplaats, waarna het mondkapje kan worden afgenomen.
4. Horeca blijft gesloten deze avond. 

 

18.45u Inloop ALV
19.00u Opening en jaarbeeld Cooperatie Biezenmortel

Een korte terugblik op het afgelopen jaar en activiteiten door Thomas Mallens

19.15u Aanbieding Dorpsvisie aan Wethouder Dols
Wethouder Dols zal namens College van Tilburg de toekomstvisie opgesteld door het dorp in ontvangst nemen. Deze dorpsvisie is terug te vinden op www.cooperatiebiezenmortel.nl onder publicaties. Hier staat nu nog het concept maar zal vanaf a.s. maandag de definitieve versie staan.
Note: Hierbij is pers aanwezig en politieke partijen, we kunnen enkel de noodzaak voor woningbouw, ondersteund door deze visie, kracht bij zetten door als dorp hierbij aanwezig te zijn.

19.30u Woningbouw Tilburg door Martijn Kanters
Martijn Kanters is stadsontwikkelaar voor de gemeente Tilburg.
“Presentatie: Op zoek naar 5000 bouwplaatsen in de regio Tilburg”

20.15u UItloop / Korte pauze

20.30u Financiën Coöperatie Biezenmortel / Jaap van Nunen
Financiële status en conclusies rondom financiën van Coöperatie Biezenmortel

20.50u Bewonersbudget commissie / Commissie dorpssubsidie
Hier wordt verder ingegaan hoe je als buurt / vereniging / stichting subsidie aan kunt vragen op laagdrempelige wijze voor sociaal georiënteerde activiteiten.

20.55u Bestuur mutaties Coöperatie Biezenmortel
Volgens rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend Noud van Houtum (Bestuurslid Dorpskern) en Mark van Iersel (Bestuurslid Woningbouw). Beiden stellen zich herkiesbaar voor een tweede een daarmee laatste termijn van 4 jaar.

Tevens treedt per 25 november Jaap van Nunen terug als penningmeester van Coöperatie Biezenmortel. Door het bestuur zal een nieuw persoon voorgedragen worden.

Tegenkandidaten voor de drie bestuursposten kunnen zich tot en met dinsdag 23 november melden. Dit kan via info@cooperatiebiezenmortel.nl of bel met Thomas Mallens (voorzitter) 0646636961 voor meer informatie.

21.00 De Vorselaer gaat op de schop!
Hier nemen we de tijd om de plannen voor deze winter en voorjaar bekend te maken. We zitten vooraan in het proces dus als je wilt aanhaken zorg dat je erbij bent!

21.15 Afsluiting