Coöperatie Biezenmortel

Biezenmortel, een groen maar ook levendig dorp, waar het prettig wonen is. Echter het bovenste dient wel bewaard te worden, niet enkel nu maar ook voor toekomstige generaties.

Cooperatie Biezenmortel zet de stip voor een levendig en toekomstigbestendig Biezenmortel aan de horizon. Als coöperatieve vorm om zoveel mogelijk mensen te betrekken in toekomstige projecten en slagkracht te hebben naar overheidsinstanties.

De gemeentelijke en provinciale inmenging in leefbaarheid neemt af, meer wordt er beroep gedaan op de slagkracht van inwoners van vooral dorpen om zaken te realiseren. Dit vult Coöperatie Biezenmortel in om ons dorp ook in de komende decennia Biezenmortel te blijven laten zijn.

Logo Coöperatie Biezenmortel
0
Ledenteller

Publicaties

Kom dinsdag 3 december naar de Algemene Ledenvergadering

12 November 2019 23:11|

Wilt u weten hoever het herindelingsproces in Haaren staat? Wat dat betekent voor Biezenmortel ook in praktische zin? Hoever het met de verschillende projecten staat? De planning van de Kern en woningbouw? Kom dan 3 december [...]

Vergaderingen

Download hieronder het haalbaarheidsonderzoek dat we hebben laten doen inzake een MFA in Biezenmortel

Haalbaarheidsonderzoek-MFC-Biezenmortel-6-juni-2019

Download hieronder zowel het verslag als de presentatie van de vergadering

Presentatie Algemene Ledenvergadering

Presentatie Gemeente Tilburg

Download hieronder zowel het verslag als de presentatie van de vergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering

Presentatie Algemene Ledenvergadering

Wil jij straks ook blijven wonen in Biezenmortel?

Woningbouw is cruciaal voor Biezenmortel, in de afgelopen jaren is het inwoneraantal terug gelopen. Ook ons dorp moet een ontmoetingsplek kunnen bieden maar ook blijven voor mensen die in Biezenmortel op zichzelf gaan wonen, door willen stromen naar een andere woning en voor jonge gezinnen.

Laat het ons weten
Wil jij straks ook blijven wonen in Biezenmortel?

Schrijf je nu gratis in

en praat mee over de

toekomst van ons dorp

Als betrokken (toekomstig) Biezenmortelnaar nodigen wij je graag uit om kosteloos lid te worden van Coöperatie Biezenmortel.

Om de plannen te steunen en wellicht ook als actief lid door deel te nemen in één van de projectgroepen.

We verwelkomen je graag!

Samen de schouders onder de verenigingen?

Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen verenigingen geen stand houden. Daarom willen we een vrijwilligers-bank opzetten waarin alle vacatures voor vrijwilligerswerk binnen verenigingen uit Biezenmortel verzameld zijn. Draag jij de Biezenmortelse vereniging ook een warm hart toe en ben je bereid om je hiervoor in te zetten?

Ja ik wil vrijwilligerswerk doen!
Wil jij straks ook blijven wonen in Biezenmortel?

Actuele Thema’s

Biezenmortel 2021 (Gemeente Tilburg)

De gemeentelijke herindeling gaat plaatsvinden in 2021, om te zorgen dat we lopende projecten via de huidige gemeente goed over dragen en de aanstaande gemeente hiervan op de hoogte te houden opereert Biezenmortel2021. Immers al [...]

Bereikbaar Biezenmortel

Onze topografische ligging is dan wellicht gunstig, onze bereikbaarheid met vooral OV niet altijd even makkelijk. De verbinding voor vooral scholieren en ouderen naar omliggende dorpen en scholen moet beter kunnen. Bereikbaar Biezenmortel kijkt naar [...]

Biezenmortel Woont

In de komende jaren moet ons dorp doorgroeien naar zo’n 160 woningen extra. Dit om in de broodnodige aanwas te voorzien voor het behoud van verenigingen en school. Met Biezenmortel Woont doen we juist die [...]

Kern Biezenmortel

Ons Gemeenschapshuis heeft zijn beste tijd gehad, zelfs de gymzaal voorziet niet meer in de officiële benodigdheden en afmetingen. Tijd dus voor een nieuw Gemeenschapshuis en dus een nieuwe kern. Kern Biezenmortel bekijkt de mogelijkheden [...]

City Marketing

Een groen en open dorp, met een snelle en korte verbinding naar zowel Den Bosch als Tilburg. Biezenmortelnaren hebben het wellicht niet altijd door, maar we zijn woest aantrekkelijk als het gaat om ligging rondom [...]

Contact

Coöperatie Biezenmortel
Biezenmortelsestraat 34
5074 RJ Biezenmortel
Noord-Brabant

Rekeningnummer
NL47RABO0321337123

Bestuursleden

Thomas Mallens
Thomas MallensVoorzitter
Elvera van den Hurk
Elvera van den HurkSecretaris
Leden & Secretariaat
leden@cooperatiebiezenmortel.nl
Rick Leijten
Rick LeijtenPenningmeester
Financiën en subsidie’s
financien@cooperatiebiezenmortel.nl
Noud van Houtum
Noud van HoutumBestuurslid
Ronald Maas
Ronald MaasBestuurslid
Ondersteuning woningbouw
info@cooperatiebiezenmortel.nl
Gerrit Verhoeven
Gerrit VerhoevenBestuurslid
Gemeentelijke herindeling
info@cooperatiebiezenmortel.nl
Mark van Iersel
Mark van IerselBestuurslid

Actieve leden

Jorg KuypersAlgemeen lid
Beeldmateriaal & Publiciteit
media@cooperatiebiezenmortel.nl