Gemeente Tilburg stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor buurten in haar gemeente ten behoeve
van de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Er wordt naar gestreefd om met deze subsidie de
leefbaarheid te verbeteren en versterken. Een eis hierbij is dat de activiteiten voor én door de
buurtbewoners worden uitgevoerd.

In het geval van Biezenmortel wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor het hele dorp.
Buurtverenigingen en andere groepen die activiteiten organiseren ten behoeve van Biezenmortel
kunnen een subsidieaanvraag doen om deze activiteiten te ondersteunen.

Een verzoek tot subsidie van een activiteit dient schriftelijk te worden ingediend. Het daarvoor
bestemde formulier is hieronder te vinden.

Voor meer informatie over de voorwaarden en toewijzing verwijzen we naar het document
Procedure Bewoners Budget‘ die hier te vinden is.