BIEZENMORTEL – Om de leefbaarheid in Biezenmortel op peil te houden, moeten er minimaal 160 woningen worden gebouwd en moeten voorzieningen zoals de school toekomstbestendig worden gemaakt. Dat stelt de dorpscoöperatie van Biezenmortel, dat vanaf januari 2021 onder de gemeente Tilburg valt.

Een vergrijzende bevolking, een gebrek aan betaalbare woningen en jongeren die daarom elders hun heil zoeken. Het zijn bekende problemen voor veel kleinere dorpskernen. Ook in Biezenmortel bestaan zorgen over het behoud van de leefbaarheid. ,,De vooruitzichten zijn niet goed”, zegt Mark van Iersel, bestuurslid Woningbouw van de Coöperatie Biezenmortel. ,,Er zijn in het dorp nauwelijks betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal leerlingen op de basisschool is teruggelopen van 160 in 2000 naar nog maar 83 volgend jaar.”

Smoelenboek
De gemeente Haaren had volgens de coöperatie niet de capaciteiten om de benodigde nieuwbouw te realiseren, waardoor het dorp achterop is geraakt. Daarom schreef de coöperatie vorig jaar zelf maar een woonvisie waarin staat wat er nodig is om de leefbaarheid te behouden. De komende tien jaar moeten er 160 woningen bijkomen. Vooral voor jongeren en jonge gezinnen, maar ook voor senioren zodat er een doorstroming kan komen. Om de grote behoefte zichtbaar te maken, stelde de coöperatie ook een ‘smoelenboek’ samen. Daarin staan 122 jongeren die nog in het dorp wonen of inmiddels noodgedwongen naar bijvoorbeeld Loon op Zand of Udenhout zijn verhuisd, maar die de komende jaren allemaal graag een woning in Biezenmortel willen kopen.

Dat de coöperatie juist nu aan de bel trekt bij de gemeente Tilburg is geen toeval. Hoewel het nog een half jaar duurt voordat Biezenmortel officieel bij de gemeente hoort, worden de belangen van het dorp al meegenomen in de toekomstplannen. Maandag week buigt de raad zich over de nieuwe woonagenda 2020-2025. Feitelijk staat er niks in de weg om te gaan bouwen. Ons hele dorp staat achter de woonvisie, er zijn bouwlocaties beschikbaar en we denken graag mee over manieren om dat financieel mogelijk te maken, aldus Van Iersel.

Bron: Brabants Dagblad