BIEZENMORTEL – Het verhaal wordt eentonig: er moeten veel meer woningen worden gebouwd om het dorp leefbaar te houden. Als het aan de coöperatie ligt: 160 woningen in de komende tien jaar, nodig voor het behoud van verenigingen en school. “Wij hebben 20 jaar achter de gordijnen naar buiten zitten kijken. Maar we moeten zelf het initiatief nemen”, zegt Maas.

De afgelopen jaren heeft de Franciscusschool het aantal leerlingen zien teruglopen van 130 leerlingen tot minder dan 100 nu. Maas: “Biezenmortel heeft een onevenwichtige bevolkingsopbouw gekregen. We hebben generaties jongeren zien vertrekken terwijl je juist de jeugd moet zien vast te houden.” Hij geeft een simpele rekensom. “Als je uitgaat van 20 leerlingen per groep op de basisschool dan heb je met acht groepen zo’n 160 leerlingen. Een op de tien inwoners heeft een leeftijd dat die naar de basisschool gaat. Je hebt dus zo’n 1.600 inwoners in je dorp nodig om de leefbaarheid op peil te houden”, rekent Maas voor. “Biezenmortel heeft nu zo’n 1.200 inwoners.” Er moet dus wat gebeuren, wil hij maar zeggen!

Voor de 160 woningen die de coöperatie de komende jaren extra wil bouwen is ruimte genoeg, vindt Maas: “Ten noorden en ten zuiden van Slijkhoef en ook aan de noordkant van Beukenhorst.”

Behalve woningbouw blijft een ander doel een nieuw dorpshuis in combinatie met de Franciscusschool. Wethouder Martien Vromans legt de bal bij de initiatiefnemers. “Die moeten met een ruimtevisie komen.” Volgens bestuurslid Thomas Mallens wordt daaraan gewerkt. “We zijn druk bezig maar er ligt nog geen concreet plan. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt.” Mede-bestuurslid Mark van Iersel benadrukt het belang van een zorgvuldige onderbouwing van een visie. “Je moet wel met een goed, zorgvuldig plan komen.” Volgens Van Iersel onderkent provinciebestuurder Erik Merrienboer (ruimtelijke ordening) wel degelijk het belang van woningbouw voor Biezenmortel. “Maar dat heeft nu eenmaal tijd nodig.”

Mallens is positief over de contacten met Tilburg waar Biezenmortel bij komt. “We zijn blij dat Tilburg ons ziet als een van de drie dorpen die straks bij hun gemeente hoort, naast Berkel-Enschot en Udenhout. We hebben een bewonersbijeenkomst gehad in het raadhuis in Udenhout. Die was heel positief.” Mallens wijst op Udenhout. “Als je ziet wat daar is gebeurd sinds het bij Tilburg hoort. Die zijn er echt op vooruit gegaan, kijk maar naar de wegen en de dienstverlening. Vanuit Haaren is hier in 20 jaar weinig gebeurd. Dat ligt niet alleen aan de gemeente. Ook bewoners moeten initiatieven nemen. De gemeente regelt niet meer alles zoals vroeger. Die tijd is voorbij.”

Bron: Peter Corvers – De Meijerij